ĐỘI NGŨ NHA SĨ

Đăng ký tham gia vào hệ thống đặt lịch nha sĩ urSmiles, các nha sĩ cần những điều kiện sau:

  • Tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Răng hàm mặt
  • Có chứng chỉ hành nghề 
  • Có kinh nghiệm chỉnh nha/ phục hình
  • Có Phòng khám riêng hoặc Phòng khám liên kết
  • Làm bài test đánh giá năng lực chuyên môn đầu vào.